Thètahealing Advanced

28-29-30 Januari

 

Tijdens dit seminar leer je de Basis DNA op een hoger niveau te gebruiken en je eigen trillingsgetal te verhogen. Er vindt een verdieping van jouw verbinding met de Bron plaats, waardoor readingen en healingen sterker worden.

Door te focussen en gefocust te blijven, ontvang je de energie die de snelste resultaten geeft.

Je zult steeds meer gaan begrijpen dat wat gecreëerd is, ongedaan gemaakt kan worden en dan opnieuw gecreëerd kan worden, hetgeen de natuur van atomen is.

De aard van het leven is energie en de 7 lagen van bestaan zijn de dans en de cirkel van deze energie, welke nooit stopt maar simpelweg steeds andere vormen aanneemt.

Van belang is het verkrijgen van helderheid en inzicht in de 7 lagen van bestaan en hoe daar mee om te gaan.

 

Tijdens dit seminar komt het volgende aanbod:

 • wat is de structuur van en het evenwicht tussen de 7 lagen van bestaan
 • wat zijn inwijdingen
 • het zenden van Liefde naar de baby in de buik
 • het verwijderen van vloeken, eden, geloften, beloftes etc. op alle niveaus van bestaan, die je gemaakt hebt en welke je beperken in je ontwikkeling
 • hoe honderden programma’s in een keer te “downloaden” op vele lagen van je bestaan
 • het leren hoe te leven zonder ellende, angst, woede, frustraties, conflicten etc. Dit betekent niet dat je geen angst etc. meer hebt als het nodig is, maar het betekent dat je geen angstige situaties meer in je leven creëert. Het is zo’n gewoonte geworden dat we vaak niet eens meer weten hoe zonder deze gevoelens te leven
 • het verwijderen van vrij vliegende herinneringen
 • het recreëren van gebroken of beschadigde Zielen
 • het reinigen van ruimtes in je geest die vasthouden aan negatieve gedachten zoals boosheid, wraak, wrevel, rancune, spijt, wrok, agressie, jaloezie, angst etc. waardoor je meer energie krijgt om te gebruiken. Het verdiept je healingen en je verbinding met de Bron
 • het verwijderen van overtuigingen op niet-organisch materiaal
 • het belang van gevoelswerk en de vele downloads hiervan
 • en nog veel meer!!!

Wat mensen normaal gesproken levens kost om te leren, kan nu in seconden bewerkstelligd worden.

Tijd: 3 dagen aaneengesloten van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Persoonlijke investering: € 495,- inclusief een lesboek, koffie, thee en versnaperingen. Lunch zelf meenemen.

Aanmelding is definitief wanneer het volledige bedrag  vóór aanvang van de cursus betaald is.

Door overmaking op ING rekening-nummer:  NL 45 INGB 0655661786 ten name van Plancompagnons te Breda, 

onder vermelding van: Theta cursus Basis DNA  staat u op de lijst.

 

Vriendelijke groet,

Annemiek Coenen